CGED: Furnizare energie electrica si gaze naturale
Romana  Engleza
Prima pagina » Furnizare gaze naturale » Procedura de schimbare a furnizorului de gaze naturale

Procedura de schimbare a furnizorului de gaze naturale


 SCHIMBAREA FURNIZORULUI DE GAZE NATURALE

 

 

Etapele procesului de schimbare a furnizorului de catre consumatorii (casnici/noncasnici) de gaze naturale sunt urmatoarele :

 

I. Alegerea furnizorului nou de gaze naturale

Consumatorul (non)casnic are dreptul de a alege tipul de contract de furnizare si, in  functie de acesta,

unul sau mai multi furnizori de gaze naturale pentru fiecare loc de consum.

Pe pagina de internet a ANRE  gasiti lista operatorilor economici detinatori de licenta de furnziare,

precum si  link-urile către ofertele-tip publicate pe paginile de internet ale furnizorilor, la adresa:

http://www.anre.ro/ro/gaze-naturale/informatii-de-interes-public/furnizori-gaze-naturale

Consultand  aceasta  lista,  luati  legatura  cu  unul  dintre  acestia  si  negociati  pretul  si  clauzele

contractului de furnizare a gazelor naturale.

 

II. Incheierea contractului de furnizare cu furnizorul nou si rezilierea contractului de furnizare

cu furnizorul actual

In urma negocierii si a stabilirii, de comun acord, a pretului si a clauzelor incheiati  contractul de

furnizare a gazelor naturale, luand in considerare termenul de preaviz de 21 de zile  necesar denuntarii

unilaterale, in vederea rezilierii contractului incheiat cu actualul furnizor.

Notificati, in scris, actualului furnizor intentia dumneavoastra de reziliere a contractului de furnizare

incheiat cu acesta, respectand termenul si conditiile de denuntare unilaterala, prevazute in contract.

Va recomandam sa obtineti de la actualul furnizor o confirmare, de asemenea, in scris, a primirii

notificarii dumneavoastra.

Furnizorul nou, pe care consumatorul noncasnic il contacteaza in vederea  incheierii contractului de

furnizare negociata a gazelor naturale, transmite acestuia  conditiile generale de contractare si initiaza

procesul de negociere a clauzelor contractului.

Consumatorul noncasnic de gaze naturale si furnizorul nou de gaze naturale  incheie contractul de

furnizare, cu luarea in considerare a termenului necesar denuntarii  unilaterale, in vederea rezilierii

contractului incheiat cu furnizorul actual.

Consumatorul  (non)  casnic  de  gaze  naturale  are  posibilitatea  sa  incheie  contractul  de  furnizare

negociata cu furnizorul nou in urmatoarele variante:

a) cu servicii incluse, prin includerea in pretul final, pe langa pretul de furnizare negociata a gazelor

naturale,  a  tarifelor  reglementate  aferente  serviciilor  prestate,  respectiv,  dupa  caz,  a  tarifului  de

transport, de distributie - pentru consumatorii conectati in sistemul de distributie, si de inmagazinare

subterana a gazelor naturale;

b) fara servicii incluse, numai pentru cantitatea de gaze naturale contractata la  pretul de furnizare

negociata. In acest caz, pretul care este negociat intre consumatorul noncasnic si furnizorul nou este

exclusiv pretul de furnizare a gazelor naturale.

 

III. Notificarea distribuitorului/transportatorului si transferul capacitatii rezervate/ Achitarea

tuturor obligatiilor de plata fata de actualul furnizor

Furnizorul  nou  notifica  distribuitorului/transportatorului  faptul  ca  acesta  va  deveni  furnizorul

consumatorului (non)casnic incepand cu data convenita de cele doua parti.

Furnizorul  actual  si  furnizorul  nou  notifica  distribuitorului/transportatorului  capacitatea

predata/preluata aferenta consumatorului noncasnic de gaze naturale care schimba furnizorul.

 

IV. Determinarea indexului contorului consumatorului de gaze naturale

Distribuitorul  impreuna cu  dumneavoastra,  va consemna  intr-un  proces  verbal,  indexul  contorului

dumneavoastra.  Aceasta citire si consemnare va fi efectuata in ziua stabilita cu noul furnizor ca data

a schimbarii, respectiv in ziua in care acesta incepe sa va vanda gaze naturale.

 

Va recomandam sa cititi si va notati si dumneavoastra indexul contorului de gaze naturale in ziua

respectiva.

 

Mentionam ca procesul de schimbare a furnizorului nu implica plata niciunei taxe.

Inapoi

Asistenta precontractuala

Personalul nostru asigura servicii de asistenta precontractuala, atat prin completarea unor chestionare specifice precum si prin discutii cu consumatorul in vederea evaluarii consumurilor energetice si oferirea, astfel, a unor servicii de...

Detalii


Sectiune clienti

Va rugam accesati sectiunea clienti prin a va autentifica

Acces

Copyright @ 2019   CGED: Furnizare energie electrica si gaze naturale


Consultanta, securitate, administrare, externalizare, service IT, suport, outsourcing, mentenanta, solutii si servicii IT,  virtualizare si green IT, web design, dezvoltare software - Ka&Te Associates