CGED: Furnizare energie electrica si gaze naturale
Romana  Engleza
Prima pagina » Furnizare gaze naturale » Solutionare Plangeri Clienți Finali

Solutionare Plangeri Clienți Finali


În conformitate cu prevederile Ordinului ANRE nr. 16/2015 pentru aprobarea Procedurii-cadru privind obligația furnizorilor de energie electrică și gaze naturale de soluționare a plângerilor clienților finali, furnizorii de energie electrică și gaze naturale au obligația de a elabora o procedură internă, proprie, privind înregistrarea investigarea și soluționarea plângerilor primite de la cliențiii finali. Aceasta, împreună cu Ordinul ANRE, vor fi făcute publice prin următoarele mijloace, în sens cumulativ:
- prin afișare pe pagina proprie de internet ;
- prin afișare la toate punctele unice de contact: sediile din București, Sighetu Marmației și Bacău;
- prin oferirea în mod gratuit la toate punctele unice de contact;
- prin informarea clienților finali, pe factură sau pe documentele anexate acesteia cu privire la intrarea în vigoare a Procedurii-cadru și Procedurii interne.

Descarcă Ordin ANRE nr. 16/2015 pentru aprobarea Procedurii-cadru privind obligația furnizorilor de energie electrică și gaze naturale de soluționare a plângerilor clienților finali
Descarcă Procedura internă C-Gaz & Energy Distribuție privind soluționarea plângerilor clienți finali
Descarcă FORMULAR înregistrare plângere

Raportare activitate soluționare penalități energie electrică Semestrul II 2015

Preluarea plângerilor clienților finali se face de către compartimentul responsabil al C-GAZ & ENERGY DISTRIBUȚIE S.R.L., conform următorului program de lucru:
- Sediul din București, sector 1, Bulevardul Poligrafiei nr. 75, etaj 6, de Luni până Vineri, între orele 9-17
- Sediul din Bacău, Bulevardul Unirii nr. 30, etaj 3, camera 16, de Luni până Vineri, între orele 9-17
- Sediul din Sighetu Marmației, Str. Gheroghe Doja nr. 8, de Luni până Vineri, între orele 9-17

Primirea plângerilor se poate face și prin e-mail: contact@cged.ro sau telefon/fax: 021.231.43.00 / 021.231.43.70

Programul audiențelor este:
În fiecare zi lucrătoare de Luni în intervalul orar 15-16, Dna. Melania Cozea, Director General.

În funcţie de tipul plângerii, termenele legale de soluţionare şi răspuns de la data solicitarii, conform Standardului de performanta pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale, stabilit prin Ordinul A.N.R.E. nr. 37/2007, sunt următoarele:

- Ofertarea de preţuri şi tarife, contractarea gazelor naturale - 15 de zile
- Facturarea contravalorii gazelor naturale - 15 zile 
- Asigurarea calităţii gazelor naturale furnizare - 15 zile
- Funcţionarea grupurilor de măsurare - 30 zile 
- Neindeplinirea obligatiilor de plata ale furnizorului – 20 zile


Pentru alte solicitari decat cele precizate  termenul de solutionare este de 30 zile (De ex.: Continuitatea în alimentarea cu gaze naturale, Informarea clienţilor finali în conformitate cu cerinţele legislaţiei în vigoare, Modul de rezolvare a plângerilor la adresa furnizorului, formulate de clienţii finali cu privire la nerespectarea legislaţiei în vigoare, Schimbarea furnizorului, Plăţi neînregistrate, plăţi alocate eronat).

Precizam ca plangerea dumneavoastra poate fi depusa in termen de maximum 30 de zile de la data exigibilitatii obligatiei neindeplinite si nu implica niciun fel de cheltuieli pentru dumneavoastra.


Sesizarea dumneavoastra privind nerespectarea termenelor prevazute mai sus, se înregistrează în sistemul informatic, iar in cel mult 48 de ore vi se comunica un numar de inregistrare.

Răspunsul 
privind admiterea sau respingerea sesizarii se elaborează si va este transmis in maxim 20 de zile de la data inregistrarii.

Pentru soluționarea plângerilor clientul final are dreptul de a se adresa alternativ:
- ANRE, www.anre.ro, anre@anre.ro, tel: 0213278100
- instanței judecătorești competente
- prin alte proceduri extrajudiciare de soluționare a plângerilor.

Inapoi

Asistenta precontractuala

Personalul nostru asigura servicii de asistenta precontractuala, atat prin completarea unor chestionare specifice precum si prin discutii cu consumatorul in vederea evaluarii consumurilor energetice si oferirea, astfel, a unor servicii de...

Detalii


Sectiune clienti

Va rugam accesati sectiunea clienti prin a va autentifica

Acces

Copyright @ 2019   CGED: Furnizare energie electrica si gaze naturale


Consultanta, securitate, administrare, externalizare, service IT, suport, outsourcing, mentenanta, solutii si servicii IT,  virtualizare si green IT, web design, dezvoltare software - Ka&Te Associates