CGED: Furnizare energie electrica si gaze naturale
Romana  Engleza
Prima pagina » Furnizare energie electrica » Reglementari si legislatie

Reglementari si legislatie


In aceasta sectiune puteti accesa cele mai importante legi si reglementari secundare emise de Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei, acestea fiind cele care asigura cadrul de functionare al pietei de energie electrica si care stau la baza activitatii de furnizare a energiei electrice.


Legislatie primara:

1. Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, publicata in Monitorul Oficial nr. 485/16.07.2012

2  Legea nr. 160 /2012 pentru aprobarea OUG nr. 33 /2007 privind modificarea si completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007 si Legii gazelor nr. 351 /2004.

3  Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la retelele de interes public HG90/2008 publicata in Monitorul Oficial 109/12.02.2008.

4.  Regulamentul de furnizare a energiei electrice la consumatori, HG1007/2004 publicat in Monitorul oficial nr. 673/27.07.2004.
5.  Hotararea Guvernului nr. 638 /2007 privind deschiderea integrala a pietei de energie electrica si gaze naturale
6.  Legea 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie, republicata in Monitorul Oficial 577/13.08.2010

7.  OUG nr. 88 /2011privind modificarea si completarea Legii nr. 220 /2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
8. Legea 139 /2010 de modificare si completare a Legii nr. 220 /2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie
9. OG 29 /2010 privind modificarea si completarea Legii 220 /2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile.

10. Legea nr. 134 /2012 pentru aprobarea OUG nr. 88 /2011 privind modificarea si completarea Legii nr. 220 /2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a energiei din surse regenerabile de energie

11. H.G. nr. 1215 /2009 privind stabilirea criteriilor si a conditiilor necesare implementarii schemei de sprijin pentru promovarea cogenerarii de inalta eficienta pe baza cererii de energie termica utila

12. H.G. 219 / 2007 privind promovarea cogenerarii bazate pe cererea de energie termica utila

 

Legislatie secundara:


1. 
Standardul de performanta pentru serviciul de furnizare a energiei electrice, Ordin ANRE 1/2010 publicat in Monitorul oficial 57/26.01.2010
2. Procedura privind schimbarea furnizorului de energie electrica, Ordin ANRE 88/2009 publicat in Monitorul Oficial 856/09.12.2009
3.
Ordinul ANRE 14 /2011 privind modificarea si completarea Procedurii privind schimbarea furnizorului de energie electrica publicat in Monitorul Oficial 202/23.03.2011
4.
Metodologia de stabilire a preturilor si tarifelor la consumatorii finali care nu uzeaza de dreptul de eligibilitate, Ordin ANRE 30/2012 publicat in Monitorul Oficial 626/31.08.2012
5. Regulament privind cadrul organizat de contractare a energiei electrice pentru clientii finali mari, Ordin ANRE 55/2012 publicat in Monitorul Oficial 893/28.12.2012
6.
Ordin ANRE 51/2012 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice prestat de operatorii principali de distributie, publicat in Monitorul Oficial 889/27.12.2012
7. Ordin ANRE 52/2012 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifului practicat de operatorul pietei de energie electrica si a tarifelor zonale aferente serviciul de transport, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice, publicat in Monitorul oficial 889/27.12.2012
8.
Ordin ANRE 50/2012 privind modificarea art. 1 din Ordinul 12/2011 pentru aprobarea contributiei pentru cogenerare de inalta eficienta si a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia, publicat in Monitorul Oficial 875/2012
9. Ordin ANRE 4/2012 privind actualizarea valorilor limita da tranzactionare a certificatelor verzi si a contravalorii unui certificat verde neachizitionat, aplicabile pentru anul 2012, publicat in Monitorul Oficial 120/2012.
10.
Informare privind cota prognozata de achizitie de certificate verzi pentru anul 2012.
11.
Informare privind calculul cotei estimate de achizitie de certificate verzi de catre furnizorii de energie electrica pentru anul 2013.

12. Ordin ANRE 8/2013 privind stabilirea cotei obligatorii de achizitie de certificate verzi pentru anul 2012.

13. Ordin ANRE 33/2013 privind modificarea Ordinului nr. 117/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind raportarea informatii referitoare la consumatorii industriali de energie electrica.

14. Ordin ANRE 40/2013 pentru aprobarea tarifelor reglementate la energia electrica livrata de furnizorii de ultima instanta consumatorilor casnici si asimilati consumatorilor casnici, care nu si-au exercitat dreptul de eligibilitate.

15. Ordin ANRE 41/2013  pentru aprobarea tarifelor reglementate la EE livrata de furnizorii de ultima instanta consumatorilor finali care nu si-au exercitat dreptul de eligibilitate, altii decat cei casnici si cei asimilati consumatorilor casnici, precum si a preturilor pentru energia reactiva.

16. Ordin ANRE 53/2013  privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice.

17. Ordin ANRE 58/2013  privind modificarea Ord ANRE nr. 52/2012 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifului practicat de operatorul pietei de energie electrică si a tarifelor zonale aferente serviciului de transport, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice.

18. Ordin ANRE 119/2013 privind aprobarea contributiei pentru cogenerare de inalta eficienta si a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia

19. Ordin ANRE 4/2012 privind actualizarea valorilor limita da tranzactionare a certificatelor verzi si a contravalorii unui certificat verde neachizitionat, aplicabile pentru anul 2012, publicat in Monitorul Oficial 120/2012

20. Informare privind cota prognozata de achizitie de certificate verzi pentru anul 2013

21. Informare privind calculul cotei estimate de achizitie de certificate verzi de catre furnizorii de energie electrica pentru anul 2013

22. Ordin ANRE nr. 12/2014 privind stabilirea cotei obligatorii de achizitie de certificate verzi aferenta anului 2013. 

Vezi pagina ANRE referitoare la legislatie primara si secundara

Inapoi

Asistenta precontractuala

Personalul nostru asigura servicii de asistenta precontractuala, atat prin completarea unor chestionare specifice precum si prin discutii cu consumatorul in vederea evaluarii consumurilor energetice si oferirea, astfel, a unor servicii de...

Detalii


Sectiune clienti

Va rugam accesati sectiunea clienti prin a va autentifica

Acces

Copyright @ 2019   CGED: Furnizare energie electrica si gaze naturale


Consultanta, securitate, administrare, externalizare, service IT, suport, outsourcing, mentenanta, solutii si servicii IT,  virtualizare si green IT, web design, dezvoltare software - Ka&Te Associates